Japanese Greetings

Very first beginning of learning Japanese - Start with some greetings

How do you doHajimemashite
Good MorningOhayō Gozaimasu 
Good Afternoon, helloKonnichiwa
Good EveningKonbanwa
Good NightOyasumi Nasai
Good byesayonara
To get tiredOtsukare Sama Desu
To get tiredOtsukare Sama Deshita
Long time no seeHisashiburi desu/ go busatashiteorimsu
See youja mata
See you tomorrowmata ashita
How are youo-genki desu ka?